Naslovnica      download: pdf

Estetička dimenzija filozofije odgoja (Na Sjeveru s Pavlom Vuk-Pavlovićem, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2017 / 2018,
str. 137-143, UDK 140.8Vuk-Pavlović)