Naslovnica      download: pdf

(Mas)medijski korijeni totalitarizma (Zapisi o totalitarizmu, Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2014., str. 283-302)