Naslovnica

Masmedijski fundamentalizam (Sveučilište Sjever, Varaždin/Koprivnica, 2014.)


 

Mediji više nisu na razini utjecaja na suvremena zbivanja – mediji igraju snažnu aktivnu ulogu u oblikovanju suvremenosti. Mediji nisu prenositelji poruka koji će ovu ili onu religijsku poruku prenijeti ili ne prenijeti – mediji su zauzeli mjesto propovjedaonica i bogomolje učinili polupraznima. Religijske razlike sve više se pretvaraju u razlike simbola koji pozivaju na ugrožene identitete. Masmediji su postali poprišta sukoba stereotipa predstavljenih ogoljenim simbolima. Dubina razumijevanja Drugoga zamijenjena je instant prepoznavanjem simbola i trenutnom reakcijom. Sloboda i demokracija usmjerene su prema destruiranju dubine i ‘prepoznavanju’ u okružju slike, simbola, odnosno ikone. Površina podgrijava razliku i ne prepoznaje ono isto u različitome. Uloga masmedija u zagovaranju površine neusporediva je s bilo čime u povijesti ljudskoga roda. Živimo u vremenu stereotipa, ishitrenih odgovora, navijačkoga mišljenja.