Naslovnica      download: pdf

Reformiranje (mas)medija - prijedlozi promjena pravnih, programskih i etičkih dimenzija hrvatskih masmedija
(Medijski dijalozi, Vol. 7, br. 20, Podgorica, novembar 2014., str. 33-54, UDK:316.774:654.1(497.5))