Naslovnica      download: pdf

Tolstoj i tisak, Tolstojeva upozorenja o mediju tiska (Kultura i društveni razvoj, Beograd, Megatrend univerzitet, 2012.,
str. 193-201, UDK 821.161.1.09 Tolstoj L 316.774)