Naslovnica      download: pdf

Perspektiva i mediji (od Platona do McLuhana) (Vizualna konstrukcija kulture, Zagreb, 2009., str. 95-110)