Radovi
  
  
Sead Alić: Social Roots of Insensibility and Narcissism
Philosophy International Journal (ISSN: 2641-9130), Vol. 5 No. 4, 2022., Philos Int J 2022, 5(4): 000278 str. 1-8, DOI: 10.23880/phij-16000278
  
  
Sead Alić: Filozofijsko ishodište Sulejmanpašićeve kritike novinstva/žurnalizma
Sulejmanpašićeva kritika žurnalizma, ISBN 978-953-7922-23-8, BNZH, Zagreb, 2022., str. 67-81
  
  
Sead Alić: Embargo na demokraciju
Bošnjačka pismohrana, svezak 21, br. 49, ISSN 1332-2362, Zagreb, 2022., str. 91-94
  
  
Sead Alić: Angažirana i kritička ontologija
PRAKTIČKA ONTOLOGIJA Povodom 70 godina Lina Veljaka, ISBN 978-953-164-208-8,
Hrvatsko filozofsko društvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022., str. 19-26
  
  
Sead Alić: How to unite the Heavens?
Science, Art and Religion, Vol. 1 No. 1, 2022., str. 48-55, https://doi.org/10.5005/jp-journals-11005-0005
  
  
Sead Alić: The Bosnian Chalk Circle
Science, Art and Religion, Vol. 1 No. 1, 2022., str. 112-117, https://doi.org/10.5005/jp-journals-11005-0006
  
  
Sead Alić: Glasnogovornicima SANU snova uz dan nezavisnosti BiH
Bošnjačka pismohrana, svezak 21, br. 49, ISSN 1332-2362, Zagreb, 2022., str. 21-24
  
  
Sead Alić: Tri prsta jedne ruke (Moskva – Beograd – Banja Luka)
Bošnjačka pismohrana, svezak 21, br. 49, ISSN 1332-2362, Zagreb, 2022., str. 25-28
  
  
Sead Alić: Bezumlje govora mržnje – biološka i kulturna dimenzija
Filozofska istraživanja 164, Vol. 41 No. 4, ISSN 0351-4706, Zagreb, 2021., str. 719-736,
Pregledni članak UDK: 316.613.434(045), doi: 10.21464/fi41403
  
  
Sead Alić: Pad u prozu - Uz poeziju Pavla Vuk-Pavlovića
Integrativna bioetika i aporije psihe, ISBN 978-953-6576-85-2, izdavači Pergamena d.o.o., Fakultet filozofije i religijskih znanosti sveučilišta u Zagrebu,
Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Zagreb 2021., str. 345-350
  
  
Sead Alić: Je li u BiH moguć diskurs radikalnog humanizma
Bošnjačka pismohrana, svezak 20, br. 48, ISSN 1332-2362, Zagreb, 2021., str. 31-35
  
  
Sead Alić: Virus kao medij
Mediji, pandemija, infodemija, ISBN 978-953-7986-29-2, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2021., str. 22-55
  
  
Sead Alić: Virus as Medium
Media and Communication 3, ISBN 978-953-7986-30-8, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2021., str. 10-44
  
  
Sead Alić: The Medium of Music
Philosophy International Journal (ISSN: 2641-9130), Vol. 4 No. 1, 2021., Philos Int J 2021, 4(1): 000168 str. 1-9
  
  
Sead Alić: Terorizam ekonomije i totalitarizam neslobode
Filozofija i ekonomija, ISBN 978-953-164-203-3, izdavač Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2020., str. 67-81
  
  
Sead Alić: Skrivena Agenda
Bošnjačka pismohrana, svezak 19, br. 47, ISSN 1332-2362, Zagreb, 2020., str. 179-186
  
  
Sead Alić: Kadriranje islama
ISLAM I MEDIJI, ISBN 978-953-6330-50-8, Islamska zajednica u Hrvatskoj, Zagreb, 2020., str. 207-217
  
  
Sead Alić: Filozofijske crtice o spoznajnoj dimenziji muzike
Zrcalo medija, ISBN 978-953-7986-13-1, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2020., str. 115-125
  
  
Sead Alić: SECONDARY SACREDNESS Sacredness in an information–communication era
Media and Communication 2, ISBN 978-953-7986-13-1, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2020., str. 115-125
  
  
Sead Alić: Fotošopiranje svijesti
Eidos - časopis za filozofiju i društveno - humanistička istraživanja, godina III, br. 3, Zenica, 2019., str. 137–145, Stručni rad UDK 327:316.77 UDK 316.77:327
  
  
Sead Alić: Philosophical Notes on Cognition and Music
Philosophy International Journal (ISSN: 2641-9130), Volume 2 Special Issue 1, 2019., Philos Int J 2019, 2(S1): 000S1-002. str. 1-7
  
  
Sead Alić: Secondary Sacredness- Sacredness in an Information-Communication Era
Philosophy International Journal (ISSN: 2641-9130), Vol. 2 No. 2, 2019., Philos Int J 2019, 2(2): 000120. str. 1-9
  
  
Sead Alić: ‘Literary’ Analysis of State (Media) Terrorism in Orwell's 1984
Philosophy International Journal (ISSN: 2641-9130), Vol. 2 No. 1, 2019., Philos Int J 2019, 2(1): 000117. str. 1-7
  
  
Sead Alić: Teorijske pretpostavke za kritičko proptivanje i razumijevanje fenomena nacionalnog
Bošnjačka pismohrana, svezak 18, br. 46, Zagreb, 2019., str. 76-83
  
  
Sead Alić: Odgoj za odgovornost
Na Sjeveru s Pavlom Vuk-Pavlovićem, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2018 / 2019, str. 60-69
  
  
Sead Alić: ‘Literary’ Analysis of State (Media) Terrorism in Orwell’s 1984
Media and Communication, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2019., str. 48-61
  
  
Tekst u zborniku
  
  
Sead Alić: Estetička dimenzija filozofije odgoja
Na Sjeveru s Pavlom Vuk-Pavlovićem, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2017 / 2018, str. 137-143, UDK 140.8Vuk-Pavlović
  
  
Sead Alić: Pjevanje vjere (O refleksivnoj i duhovnoj poeziji Enesa Kiševića)
Kreativnost i mediji, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2016., str. 405-415, UDK 82-1E. Kišević(092) Prethodno priopćenje
  
  
Sead Alić: Ivan Ladislav Galeta – istraživač medijskog prostora i medijskoga vremena
Budućnost medija, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2015., str. 306-319, Prethodno priopćenje UDK 7:316.774Galeta, I. L.
  
  
Sead Alić: Camuseve sugestije
Kultura i društveni razvoj (II), Beograd, Megatrend univerzitet, 2015., str. 223-237, UDC 14 Camus A. 316.77:174 659.3/.4:77
  
  
Sead Alić: (Mas)medijski korijeni totalitarizma
Zapisi o totalitarizmu, Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2014., str. 283-302
  
  
Sead Alić: Ničeansko novinarstvo
Mediji i javnost, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2014., str. 477-491, Prethodno priopćenje UDK 316.774:070 1-05Nietzsche, F. W.
  
  
Sead Alić: Philosophy of Media - Is the Message
Filozofija i mediji, Zagreb, Hrvatsko filozofsko društvo, 2014., str. 33-43
  
  
Sead Alić: The Synergy ofArtistic Approaches within the Opennessof New Media
Umjetnost i mediji, Zagreb, Medijsko sveučilište i CFM, 2013., str. 13-27, Izvorni članak UDK 7.01:004.087
  
  
Sead Alić: Tolstoj i tisak, Tolstojeva upozorenja o mediju tiska
Kultura i društveni razvoj, Beograd, Megatrend univerzitet, 2012., str. 193-201, UDK 821.161.1.09 Tolstoj L 316.774
  
  
Sead Alić: Medijsko sagorijevanje seksualnosti
Zbornik radova Fakulteta Dramskih umetnosti 17, Beograd, 2012., str. 159-176, pregledni rad
316.776:159.922.1 316.77.929 Maklyan M. ID: 183371788
  
  
Sead Alić: Globalizacija i medijska kultura
Komunikacije mediji kultura, Beograd, Megatrend univerzitet, 2010., str 621-634, UDC 316.774 ID 171974668
  
  
Sead Alić: Perspektiva i mediji (od Platona do McLuhana)
Vizualna konstrukcija kulture, Zagreb, 2009., str. 95-110
  
  
Sead Alić: Usmeno i pismeno (mediteranske kulture)
Filozofija Mediterana, Zagreb, 2009., str. 371-384, Izvorni članak UDK 130.2 316.7 111.852
  
  
Sead Alić: Praksa avangarde i avangarda prakse (McLuhan u svjetlu pojma prakse Gaje Petrovića)
Gajo Petrović - čovjek i filozof (zbornik radova s konferencije povodom 80. obljetnice rođenja),
Zagreb, 2008., str. 175-188, Izvorni članak
  
  
Tekstovi u časopisima
  
  
Sead Alić: Nonprofit and Profit Media
The Philosophy of Media is the Message. Saarbrücken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019., str. 141-144
  
  
Sead Alić: Što je nacionalna manjina?
Medijski dijalozi, Vol. 11, br. 32, Podgorica, novembar 2018., str. 125-132, UDK: 323.15
  
  
Sead Alić: Jezik objave
Filozofska istraživanja 149, Zagreb, 2018., str. 161–172, Pregledni članak UDK 2-184:81(045)
  
  
Sead Alić: Strah od spoznaje izvora (straha)
Bošnjačka pismohrana, svezak 17, br. 45, Zagreb, 2018., str. 168-176
  
  
Sead Alić: Globalno ratište i glasovi iz pustinje
Filozofska istraživanja 145, Zagreb, 2017., str. 71–81, Pregledni članak UDK 659.3:323.285(045)
  
  
Sead Alić: Appropriating the Licence to Creativity
Synthesis philosophica 64, Vol. 32 No. 2, Zagreb, 2017., str. 387-400, Professional paper UDC 1:159.954(045)
  
  
Sead Alić: Postmoderna priča priče o kraju priča
Medijski dijalozi, Vol. 10, br. 27-28, Podgorica, maj 2017., str. 35-44, UDK:141.78
  
  
Sead Alić: Veliki inkvizitori
DHS-Društvene i humanističke studije: časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli br. 2, Tuzla, 2017., str. 67–78, Stručni rad UDK 821.161.1:27 Dostojevski, F.M.)
  
  
Sead Alić: Odgovor Abdennour Bidaru na njegovo „otvoreno pismo muslimanskom svijetu“
Bošnjačka pismohrana, svezak 16, br. 44, Zagreb, 2017., str. 115-124
  
  
Sead Alić: Monopol na nemoral
Bošnjačka pismohrana, svezak 15, br. 42-43, Zagreb, 2016., str. 107-112
  
  
Sead Alić: Globalni ekran
Logos, Tuzla, vol.4, br.1, juli 2016., str. 95-118, Izvorni znanstveni članak UDK: 316.774:654.1
  
  
Sead Alić: Informacija ili „upravljanje percepcijom“
Medijski dijalozi, Vol. 9, br. 24, Podgorica, maj 2016., str. 57-69, UDK:316.776
  
  
Sead Alić: Seobe nacija u brend
Bošnjačka pismohrana, svezak 14, br. 40-41, Zagreb, 2015., str. 45-51
  
  
Sead Alić: Reformiranje (mas)medija - prijedlozi promjena pravnih, programskih i etičkih dimenzija hrvatskih masmedija
Medijski dijalozi, Vol. 7, br. 20, Podgorica, novembar 2014., str. 33-54, UDK:316.774:654.1(497.5)
  
  
Sead Alić: Kako postaviti pitanje?
Bošnjačka pismohrana, svezak 13, br. 38-39, Zagreb, 2014., str. 207-218
  
  
Sead Alić: Odnos Europe i islama - Kako postaviti pitanje?
Behar, br. 117-118, Zagreb, 2014., str. 9-15
  
  
Sead Alić: Novinar - umjetnik u gladovanju
Medijski dijalozi, Vol. 7, br. 19, Podgorica, maj 2014., str. 139-152, UDK:070.1
  
  
Sead Alić: Komunikacijski stampedo
Sarajevski žurnal za društvena pitanja, Vol. 2, br. 2, Sarajevo, jesen/zima 2013., str. 111-121
  
  
Sead Alić: Tipografska svijest i novinarstvo
Medijski dijalozi, Vol. 6, br. 16, Podgorica, maj 2013., str. 103-116, UDK:316.774:070:32
  
  
Sead Alić: Aula est pro nobis
Novi val i filozofija, Zagreb, Jesenski i Turk, 2012., str 91-97
  
  
Sead Alić: Čemu filozofija / ako nije filozofija / medija
Kultura, Beograd, 2012., str. 26-41, DOI 10.5937/kultura1133026A, UDK 101:316.776 315.77:141.319.8"20"
  
  
Sead Alić: Istina iz fotografskog stroja
Kultura, Beograd, 2012., str. 249-268, UDK 77.01:111.852
  
  
Sead Alić: Identitet i identiteti
Bošnjačka pismohrana Svezak 11, br. 34-35, Zagreb, 2012., str. 47-55
  
  
Sead Alić, Livia Pavletić: Istok i Zapad ljudskoga mozga
Filozofska istraživanja 122, Zagreb, 2011., str. 354-364, Pregledni članak (1:316.774):612.82
  
  
Sead Alić: Informiranje ili uniformiranje?
Verodostojnost medija dometi medijske tranzicije, Beograd, Fakultet političkih nauka,
Univerzitet u Beogradu, 2011., str. 285-297, UDC 316.774:1 659.3:32
  
  
Sead Alić: Mediji i znanost
Mediji i znanost, HND, Zagreb, 2011., str. 57-60
  
  
Sead Alić: Kako urediti medijsku močvaru
Novinar, br. 1/2/3/, HND, Zagreb, 2011., str. 18-21
  
  
Sead Alić: Philosophy of Media - Is the Message
Synthesis philosophica 50, Zagreb, 2010., str. 201-210, Original Paper UDC 1:316.774
  
  
Sead Alić: Medij jezika
Metodički ogledi, Vol. 17, br. 1-2, Zagreb, 2010., str. 107-132
  
  
Sead Alić: Identity and Violence
News and Views (The Journal of the International Academy for Philosophy),
Vol. 2, No. 3(27), Yerevan-Athens-Berkeley-Vienna, 2010., str. 26-45
  
  
Sead Alić: Business politike i medija u dobu zastarjelih pojmova
Zeničke sveske, br. 11, Zenica, 2010., str. 51-63
  
  
Sead Alić: Ritualno i plesno pamćenje u usmenoj kulturi
Kultura, Beograd, 2010., str. 11-23, UDK 394.3:316.72
  
  
Sead Alić: Poznati McLuhan
Behar, br. 89, Zagreb, 2009., str. 25-31
  
  
Sead Alić: Masovno slobodni
Filozofska istraživanja 114, Zagreb, 2009., str. 271-280, Izvorni članak UDK (1:316.774):379.8
  
  
Sead Alić: Rječnik Eophe (2)
Zarez br.261-262, Zagreb, godište XI, 9. srpnja 2009., str. 16
  
  
Sead Alić: Rječnik Eophe
Zarez br.259, Zagreb, godište XI, 11.lipnja 2009., str. 6
  
  
Sead Alić: Globalno selo
Filozofska istraživanja 113, Zagreb, 2009., str. 51-61, 1:316.774 M. McLuhan
  
  
Sead Alić: Perspektiva slikovnog i verbalnog
Vizura br. 3-4, Sarajevo, 2008., str. 40-49
  
  
Sead Alić: Perspektiva i mediji
Tvrđa br. 1-2, Zagreb, 2008., str. 63-73
  
  
Sead Alić: Filozofija prakse u retrovizoru mediologije
Filozofska istraživanja 111, Zagreb, 2008., str. 555-565, Izvorni članak UDK 141.82: 130.2
  
  
Sead Alić: Vilem Flusser - Filozofija fotografije
Filozofska istraživanja 111, Zagreb, 2008., str. 780-781
  
  
Sead Alić: Razlozi za filozofiju medija
Mioko: mediji i okolina, Novi Sad, 2008., str. 80-85
  
  
Sead Alić: Göbbelsova galaktika - galaktika manipulacija
Zeničke sveske, br. 6, Zenica, 2007., str. 215-226
  
  
Sead Alić: Kišević, pjesnik molitve
Zarez, br. 217, Zagreb, 2007., str. 36-37
  
  
Sead Alić: Samoosuđenik Rukopis tišine vraća nas na pravi put
Zarez, br. 207, Zagreb, 2007., str. 38-39
  
  
Sead Alić: Copy-paste kultura, Od Mehaničke mlade do copy-paste kulture
Filozofska istraživanja 109, Zagreb, 2007., str. 63-74, Izvorni članak UDK 130.2/McLuhan
  
  
Sead Alić: Verbalna seciranja vizualne konstrukcije kulture
Filozofska istraživanja 108, Zagreb, 2007., str. 1024-1025
  
  
Sead Alić: Međunarodna konferencija "Re-reading McLuhan on Media and Culture in the 21st Century"
Filozofska istraživanja 106, Zagreb, 2007., str. 484-487
  
  
Sead Alić: Ekstenzija - medij - praksa (McLuhan u svjetlu pojma prakse Gaje Petrovića)
Zarez, br. 203, Zagreb, 2007., str. 20-21
  
  
Sead Alić: Moramo zakonski uravnotežiti ozbiljne i komercijalne medije
Vjesnik, Zagreb, 24. 2. 2012.
  
  
Sead Alić: Kako su RTL i HTV postali prostor za emitiranje sapunica
Vjesnik, Zagreb, 09. 2. 2012.
  
  
Sead Alić: Ljubav je zarobljena
Vjesnik, Zagreb, 10. 1. 2012.
  
  
Sead Alić: Frekvenciju Radija 101 dati civilnom društvu
Vjesnik, Zagreb, 14. 11. 2011.
  
  
Sead Alić: Masmediji reduciraju sve ljudsko na potrošačko
Vjesnik, Zagreb, 15. 9. 2011.
  
  
Sead Alić: Strah od slobode
Vjesnik, Zagreb, 25. 2. 2011.
  
  
Sead Alić: Uzgajanje stereotipa
Vjesnik, Zagreb, 28. 1. 2011.
  
  
Sead Alić: Ubijanje javnog mnijenja
Vjesnik, Zagreb, 06. 1. 2011.
  
  
Sead Alić: Teorija medijskoga kaosa
Vjesnik, Zagreb, 19. 1. 2010.
  
  
Sead Alić: Elektroničko umnažanje (nogometne) mržnje
Vjesnik, Zagreb, 03. 11. 2009.
  
  
Sead Alić: Šutnja u eri sve glasnijih medija
Vjesnik, Zagreb, 05. 10. 2010.
  
  
Sead Alić: Svaka je tehnologija imala svoje usko grlo
Vjesnik, Zagreb, 23. 6. 2009.
  
  
Sead Alić: Sretni strojevi
Vjesnik, Zagreb, 15. 6. 2009.
  
  
Sead Alić: Poslovanje s podsviješću
Vjesnik, Zagreb, 04. 5. 2009.
  
  
Sead Alić: Priroda medija
Vjesnik, Zagreb, 17. 3. 2009.
  
  
Sead Alić: Kriza povjerenja
Vjesnik, Zagreb, 25. 2. 2009.
  
  
Sead Alić: Nasilje masmedija
Vjesnik, Zagreb, 20. 1. 2009.
  
  
Sead Alić: Visoka načela i niske strasti
Vjesnik, Zagreb, 22. 12. 2008.
  
  
Sead Alić: Naličje masmedija
Vjesnik, Zagreb, 18. 11. 2008.
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 93, Zagreb, 2008., str. 42-43
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 92, Zagreb, 2008., str. 26-27
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 91, Zagreb, 2008., str. 40-41
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 90, Zagreb, 2008., str. 64-65
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 88/89, Zagreb, 2008., str. 40-41
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 87, Zagreb, 2008., str. 22-23
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 86, Zagreb, 2008., str. 52-53
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 85, Zagreb, 2008., str. 27-28
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 84, Zagreb, 2008., str. 35
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 82/83, Zagreb, 2008., str. 68
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 81, Zagreb, 2007., str. 26
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 80, Zagreb, 2007., str. 24-25
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 79, Zagreb, 2007., str. 30-31
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 78, Zagreb, 2007., str. 30-31
  
  
Sead Alić: Rječnik epohe (Prilozi za rječnik tranzicijskog hrvatskog jezika)
Epoha, br. 77, Zagreb, 2007., str. 26-27
  
  
Sead Alić: Povijesna krivnja propagande
Zvono, br. 23, Zagreb, 2003., str. 30-31
  
  
Sead Alić: Religijska snaga logotipa Korijeni suprostavljana
Zvono, br. 22, Zagreb, 2003., str. 24-25
  
  
Sead Alić: Književni korijeni propagande
Zvono, br. 15, Zagreb, 2002., str. 16-17
  
  
Sead Alić: Medij nije samo poruka
Zvono, br. 14, Zagreb, 2002., str. 20-21
  
  
Sead Alić: Politika kao propaganda
Zvono, br. 11, Zagreb, 2002., str. 6-7
  
  
Sead Alić: Prokletstvo slogana
Zvono, br. 10, Zagreb, 2002., str. 32-33
  
  
Sead Alić: Marketinški oblikovani Božić
Zvono, br. 9, Zagreb, 2001., str. 21-23
  
  
Sead Alić: Platonova katedrala duha
Zvono, br. 006, Zagreb, 2001., str. 31-32
  
  
Sead Alić: Inicijativa dobrih vibracija
Zvono, br. 005, Zagreb, 2001., str. 34-35
  
  
Sead Alić: Budućnost kulture je u sponzorstvu!
Zvono, br. 002, Zagreb, 2001., str. 40-42
  
  
Sead Alić: (Ne) vrijeme kulture
Zvono, br. 001 (ožujak), Zagreb, 2001., str. 38-39
  
  
Sead Alić: Kockasto okružje marketinga kulture
Zvono, br. 001 (siječanj), Zagreb, 2001., str. 34-35
  
  
Sead Alić: Erotika i politika
Časopis "Polja", broj 346, Novi Sad mjesečnik za kulturu i umjetnost, 1987., str. 502-506
  
  
Sead Alić: Iskustvo i filozofija
Časopis "Polja", broj 338-339, Novi Sad mjesečnik za kulturu i umjetnost, 1987., str. 183-187
  
  
Sead Alić: Walter Benjamin - "Estetski ogledi"
Časopis "Polja", broj 333, Novi Sad mjesečnik za kulturu i umjetnost, 1986., str. 485
  
  
Sead Alić: Iskustvo i vrijeme
Časopis "Polja", broj 326, Novi Sad mjesečnik za kulturu i umjetnost, 1986., str. 165-167
  
  
Sead Alić: Iskustvo i tehnika
Časopis "Polja", broj 321, Novi Sad mjesečnik za kulturu i umjetnost, 1985., str. 408-411
  
  
Sead Alić, Krešimir Kufrin: Ali živimo kot v bajki?
Mladina, številka 17/8, Slovenija, 1987., str. 21-28
  
  
Publicistika
  
  
Arsen Dedić
Miljenko Jergović
Mate Maras
Julijana Matanović
Tahir Mujičić
  
  
Jakša Fiamengo
Enes Kišević
Igor Mandić
Edo Popović
  
  
Prikazi knjiga
  
  
Sead Alić: Kafka - Benjamin (Književno i misaono evidentiranje destrukcije tradicionalnog iskustva)
  
  
Sead Alić: Benjamin - Proust (Proustov nagovještaj Benjamina ili Benjaminova interpretacija Prousta)
  
  
Sead Alić: Teologija i marksizam (Uvod u interpretacije teza Waltera Benjamina)
  
  
Sead Alić: Benjaminovo shvaćanje jezika
  
  
Sead Alić: Walter Benjamin - Esztetikai tanulmanyok
  
  
Sead Alić: Stanko Lasić - Krleža
  
  
Sead Alić: Mikel Difren - Umjetnost i politika
  
  
Sead Alić: Herbert Marcuse - Prilozi za fenomenologiju istorijskog materijalizma
  
  
Sead Alić: Herbert Marcuse - Hegelova ontologija i teorija povijesnosti
  
  
Sead Alić: Volfgang Fric Haug - Kritika robne estetike
  
  
Sead Alić: G. W. F. Hegel - Pravni i politički spisi
  
  
Sead Alić: Sreten Petrović - Marksistička kritika estetike
  
  
Sead Alić: Erik Vajl - Politička filozofija
  
  
Sead Alić: Ðuro Šušnjić - Cvetovi i tla
  
  
Sead Alić: G. W. F. Hegel - Rani spisi
  
  
Sead Alić: Leonid Stolovič - Suština estetske vrednosti
  
  
Sead Alić: G. W. F. Hegel - Jenski spisi
  
  
Sead Alić: Danko Grlić - Za umjetnost
  
  
Sead Alić: Käte Hamburger - Istina i estetska istina
  
  
Sead Alić: Christoph Hering - Der intellektuelle als revolutionär
  
  
Sead Alić: Milan Kangrga - Etika ili revolucija
  
  
Sead Alić: Goran Gretić - Samosvijest i apsolutno
  
  
Sead Alić: Martin Džej - Dijalektička imaginacija
  
  
Sead Alić: Martin Lings - "Šta je sufizam" i Titus Burckhardt: "Uputa prema unutarnjem učenju islama"
  
  
Tekst za internet online
  
  
Sead Alić: Trebamo i odgoj za medije
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 14. 3. 2012.
  
  
Sead Alić: Moramo zakonski uravnotežiti ozbiljne i komercijalne medije
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 27. 2. 2012.
  
  
Sead Alić: Kako su RTL i HTV postali prostor za emitiranje sapunica
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 12. 2. 2012.
  
  
Sead Alić: Strah od slobode
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 12. 3. 2011.
  
  
Sead Alić: Uzgajanje stereotipa
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 28. 1. 2011.
  
  
Sead Alić: Ubijanje javnog mnijenja
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 7. 1. 2011.
  
  
Sead Alić: Teorija medijskoga kaosa
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 20. 1. 2010.
  
  
Sead Alić: Šutnja u eri sve glasnijih medija
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 11. 10. 2009.
  
  
Sead Alić: Emitiranje laži
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 26. 6. 2009.
  
  
Sead Alić: Priroda medija
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 19. 3. 2009.
  
  
Sead Alić: Kriza povjerenja
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 03. 3. 2009.
  
  
Sead Alić: Nasilje masmedija
Dugi Rat Online, Dugi Rat, Izvor: Vjesnik, 24. 1. 2009.